Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

[Hoạt động]Thiên Bảo Khố

Thiên Bảo Khố

Thời gian & điều kiện tham gia

Hướng dẫn tham gia

Nguyên liệu Ghi chú


Ngũ Hành Phù

Nguồn gốc: Mua trong Kỳ Trân Các.

Giá: 5 Xu.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Không được xếp chồng. Bán ra 0 lượng.

Công dụng: Sử dụng nhận được các loại phù hỗ trợ trong Thiên Bảo Khố.


Triệt Kim Phù

Triệt Mộc Phù

Triệt Thổ Phù

Triệt Thủy Phù

Triệt Hỏa Phù

Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Ngũ Hành Phù.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Không được xếp chồng. Bán ra 0 lượng.

Công dụng: Sau khi sử dụng, nếu Boss Hộ Bảo ở xung quanh phạm vi hiệu quả 500 sẽ tương ứng bị giảm 50%.
 
  • Triệt Kim Phù giảm 50% Kháng vật lý.
  • Triệt Mộc Phù giảm 50% Kháng độc.
  • Triệt Thổ Phù giảm 50% Kháng lôi.
  • Triệt Thủy Phù giảm 50% Kháng thủy.
  • Triệt Hỏa Phù giảm 50% Kháng hỏa.


Rương Thiên Bảo Khố

Nguồn gốc: Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Không được xếp chồng. Bán ra 0 lượng.

Công dụng: Sử dụng nhận được phần thưởng rất giá trị.

Các vật phẩm liên quan

 

Phần thưởng Bảo Rương :

 

Một số lưu ý khi tham gia

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Phá Thiên Chấm Con - Công Thành Chiến 2005 - Miễn Phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster