Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sao Vàng Chiến Công

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Đối tượng tham gia: 

Toàn bộ các nhân vật tại Tranh Bá.

NPC Liên Quan: 

Hình Ảnh Vị Trí Chức Năng
 

 Minh Nguyệt Trấn

Tòa Độ :   200/204  

 

  • Ghép Huy Hiệu Sao Vàng
  • Ghép Huy Hiệu Sao Đỏ
  • Kiểm Tra Số Lượng Vật Phẩm Sử Dụng
  • Gia Hạn Sự Kiện

 

Nội Dung Sự Kiện :

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú

Túi Huy Hiệu
 

Đánh quái rơi ra. 
- Các bản đồ: Bản đồ luyện công  90 .

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Huy Hiệu 1 Sao

Mở "Túi Nguyên Liệu"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Huy Hiệu 2 Sao

Mở "Túi Nguyên Liệu"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Huy Hiệu 3 Sao

Mở "Túi Nguyên Liệu"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Huy Hiệu 4 Sao

Mở "Túi Nguyên Liệu"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

     

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Huy Hiệu Sao Vàng :

Nội Dung

Chi Tiết

Huy Hiệu Sao Vàng

  • Sử dụng tối đa 888 Huy Hiệu Sao Vàng
  • Sử dụng nhận được 6 Triệu EXP / Huy Hiệu Sao Vàng.

Công Thức

Huy Hiệu 1 Sao + Huy Hiệu 2 Sao + Huy Hiệu 3 Sao + Huy Hiệu 4 Sao + 6 Vạn

Phần Thưởng Khi Sử Dụng

Phần Thưởng

Hình Ảnh

Ghi Chú

3 Loại Thủy Tinh  Rất nhiều công dụng. 
Phúc Duyên Tiểu ,  Trung Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Mảnh An Bang Định Quốc   Sử dụng ghép trang bị
Thiết La Hán Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên.

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Huy Hiệu Sao Đỏ : 

Nội Dung Chi Tiết

Huy Hiệu Sao Đỏ 

Huy Hiệu 1 Sao + Huy Hiệu 2 Sao + Huy Hiệu 3 Sao + Huy Hiệu 4 Sao + 12 Xu

  • Sử dụng tối đa được 999 Huy Hiệu Sao Đỏ .
  • Sử dụng nhận được 12 Triệu EXP / Huy Hiệu Sao Đỏ .

Công Thức

 
Phần Thưởng Khi Sử Dụng Phần Thưởng Hình Ảnh Công Dụng
Thẻ Trang Bị   Sử dụng ghép trang bị. 
Võ Lâm Mật Tịch Sử Dụng + 1 Điểm Kỹ Năng 
Tẩy Tủy Kinh  Sử Dụng + 5 Tiềm Năng 
     
Quế Hoa Tửu Nội trong 30 phút tăng 20 điểm may mắn mình cùng đồng đội.
Thiên Sơn Bảo Lộ Nội 1 giờ, may mắn tăng 10 điểm. .
Sát Thủ Giản Lễ Hộp Chuột phải sử dụng để nhận được 2 sát thủ giản.
Thủy Tinh Rất nhiều công dụng. 
Tinh Hồng Bảo Thạch Một viên bảo thạch thần bí, người luyện võ có thể dùng để đả thông kinh mạch. 
Hạt Bát Nhã Trồng Cây Bát Nhã.
Phúc Duyên Lộ Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
Thiết La Hán Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên. 
Bàn Nhược Tâm Kinh Phật gia Bảo điển, thường xuyên tụng niệm sẽ trừ được các điểm âm kinh nghiệm.
Lệnh Bài Danh Hiệu Dùng Để Đổi Danh Hiệu VIP Đặc Biệt.
Tiên Thảo Lộ  Kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
     
Ngựa 8x Ngẫu Nhiên Ngẫu Nhiên Nhận Ngựa 8x (HSD 7 Ngày).
Các Loại Mảnh Ghép An Bang , Định Quốc    Dùng để ghép các trang bị hiếm.

 

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Mốc Sử Dụng 999 Huy Hiệu  Sao Đỏ : 

Phần Thưởng RanDom Ngẫu Nhiên 1 Món Dưới Đây
1 Món Trang Bị - An Bang ( Ngẫu Nhiên ) Vĩnh Viễn
1 Món Trang Bị - Định Quốc ( Ngẫu Nhiên ) Vĩnh Viễn
1 Ngựa Phi Vân 30 Ngày (Không nâng cấp được)
1 Ngựa Bôn Tiêu 15 Ngày (Không nâng cấp được)

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Phá Thiên Chấm Con - Công Thành Chiến 2005 - Miễn Phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster